ჩვენი პროექტები ქმნიან რაციონალურ და კომფორტულ გარემოს როგორც საცხოვრებელ სახლსა თუ ბინაში, ისე უბანსა და მთელ მიკრორაიონში

aisi-logo44

აისი ჯგუფი ერთ ერთი დინამიურიდ მზარდი სამშენებლო კომპანიაა,  რომლის საქმიანობის არელი მოიცავს დეველოპერულ და სამშენებლო მიმართულებებს, როგორც კომერციულ ასევე საცხოვრებელ და ინდუსტრიული ობიექტებს.  დასაქმებული პერსონალისთვის კომფორტული  სამუშაო გარემოს შექმნა,  კლიენტურის წინაშე არსებული საკონტრაქტო ვალდებულებების განუხრელმა შესრულებამ განაპირობა ის,  რომ 2015 წელს აისი ჯგუფი იყო ნომინირებული და გამოვლენილი გამარჯვებულად საერთაშორისო ჟიურის მიერ ნომინაციაში „2015 წლის ლიდერი“ დასაქმებული კვალიფიციური პერსონალის რაოდენობის და პეროსნალის საშუალო თვიური ანაზღაურების კუთხით.

ჩვენი პარტნიორები