კომპანიის დეველოპერული მიმართულება ორიენტირებულია ქალაქ თბილისის გარეუბნების ეკოლოგიურად მიმზიდველ სივრცეების განვითარებაზე, სადაც კომპანიის გუნდი ქმნის მომხმარებლისთვის მიმზიდველ, თანამდროვე და ხელმისაწვდომ საცხოვრებელ  კომპლექსებს.  ქალაქ თბილისის ქალაქგეგმარებითი კონცეფციის მიღების და მშენებლობაში ახალი, თანამდროვე რეგულაციების შემოღების კვალობაზე,  კომპანია წარმატებით ახორციელებს ახალი დეველოპერული პროექტების განვითარებას  ახალი სივრცითი მოწყობის, სახანაძრო და  ეკოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებით.