კომპანია გთავაზობთ სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების სრულ ციკლს

 • მიწის სამუშაოები;
 • ფუნდამენტის მომზადების სამუშაოები;
 • რკინა-ბეტონის სამუშაოები;
 • სამშენებლო სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები;
 • ინდუსტრიული იატაკების მოწყობის სამუშაოები;
 • ჭერის იატაკისა და მზიდი კედლების რეკონსტრუქცა-გამაგრება;
 • ინტერიერის დიზანი
 • შიდა მოპირკეთება;
 • ელექტრო გაყვანილობა;
 • გათბობა, ვენტილაცია-კონდინცირება;
 • ნებისმიერი მასალისა და სირთულის კარ-ფანჯრების დამზადება მონტაჟი;
 • იატაკისა და ჭერის სამუშაოები;
 • დაცვისა და ვიდეოთვალთვალის სისიტემების მონტაჟი.

ასევე ჩვენი კომპანია აწარმოებს ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოებს:

 • ელექტრო სამშენებლო სამუშაოების პროექტირება;
 • 220, 110, 35, 10, 6 კვ. მაღალი ძაბვის სადენების მონტაჟი;
 • 1 კვ-მდე დაბალი ძაბვის სადენების მონტაჟი;
 • საჰაერო ხაზების მონტაჟი;
 • დაზიანებული სადენების აღმოჩენა-აღდგენის სამუშაოები;
 • 6-10კვ. სატრანსფორმატორო ჯიხურების მშენებლობა და მონტაჟი;
 • 220,110,35 კვ ქვესადგურების მშენებლობა-მონტაჟი;
 • ტრანსფორმატორების სარემონტო სამუშაოები;
 • მეხამრიდების მოწყობის სამუშაოები;
 • დამიწების კონტურების მოწყობის სამუშაოები.

ჩენთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე კომპანიის კვალიფიციური საქმეთა მწარმოებელი თავად გააკონტროლებს:

 • მასალების დროულად შეძენა, ტრანსპორტირებას;
 • მუშა ხელის მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხს;
 • ყოველკვირეულად ჩაგაბარებთ ანგარიშს გაწეული და დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ.

რა უპირატესობა აქვს

ჩვენთან თაანმშრომლობას?

შედეგად:

 • თქვენ დაცული იქნებით უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოსასგან;
 • თქვენ არ მოგიწევთ პერმანენტულად მასალების შერჩევაზე, ტრანსპორტირებაზე დროის მოცდენა;
 • თქვენ გეყოლებათ ადგილზე, კომპანიის წარმომადგენელი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი სამუშაოების დროულად და ხარისხიან წარმოებაზე.

იმის გათვალისწინებით, რომ კომპანია აისი ჯგუფს დადებული აქვს ხელშეკრულებები იმ კომპანიებთან, რომლებიც უშუალოდ აწარმოებენ საამშენებლო მასალებს ან არიან მსხვილი იმპორტიორები, ჩვენ შემოგთავაზებთ მაღალი ხარისხს მასალებს საბაზრო ფასთან შედარებით დაბალ ფასში, რაც წაადგება თქვენს ბიუჯეტს.

კომპანიასთან ოფიციალურად დადებული ხელშეკრუელბიდან გამომდინარე, ჩვენ წარმოგიდგენთ დეტალურ სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, ინვოისს, საგადასახადო ანგარიშ ფაქტურას, რაც თქვენთვის უტყუარი საბუთია მაკონტროლებელი ორგანოების, პარტნიორების თუ აქციონერების წინაშე გაწეული ხარჯების დასაბუთებისთვის.