საცხოვრებელი სახლი გლდანში

დაიწყო: 2016 წლის 01 აგვიოსტო

დასრულდა: 2017 სექტემბერი.

მიწის ნაკვეთის ფართობი:  865 კვ.მ.

განაშენიანების ფართობი: 367 კვ.მ.

სამშენებლო მოცულობა (კუბ.): 11113.5

სართულიანობა: 9 სართული.

ბინების რაოდენობა: 54.

მშენებლობა

ფუნდამენტის ტიპი-ფილა,  შენობის ტიპი ენერგოეფექტური ფასადი, მონოლითური კარკასი. ერთ-ერთი გამოეჩეული არქიტექტურის მქონე კორპუსი გლდანის მიკრო რ-ში.

ტექნოლოგია

სამშენებლო პროცესის მსვლელობისას გამოყენებული იქნა სახურავის თბო და ჰიდროიზოლაციის თანამედროვე მასალები, რომელიც 20 წლის განმავლობაში გარანტირებულად უზრუნველყოფს მოცემული მახასიათებლების შენარჩუნეას. შენობის გარე ფასადზე გამოყენებული იქნა XPS ის ტიპის ქვაბამბა, რაც მინ 30% ით აუმჯობესებს კედლების თბოიზოლაციას.  თანამედროვე გეოდეზიური საზომი არჭურვილობის გამოყენება უზრუნველყოფს სამშენებლო სამუშაოების სწრაფად და საპროექტო ნახაზებათან შესაბამისობაში შესრულებას.